SCENOGRAFIA


Niewątpliwie i scenografię zaliczyć należy do sztuk o charakterze plastycznym, ale w nieco innym wymiarze. W tym aspekcie rozumie się ową dziedzinę jako artystyczne, plastyczne oprawienie filmu czy sztuki teatralnej, widowiska operowego bądź show telewizyjnego oraz dzieła baletowego. Warto wspomnieć, że na scenografię składa się masa rozmaitych elementów- drobiazgów, akcesoriów, gadżetów, które wszystkie wspólnie dopełniają całości wyglądu danego dzieła sztuki. I tak przykładowo owymi częściami składowymi mogą być wielorakie rekwizyty, wykorzystywane masowo na przykład w sztukach teatralnych. Dodatkowo są to dekoracje czy też kostiumy aktorów występujących na deskach teatralnych czy w filharmoniach. Nie bez znaczenia na ogólny odbiór warsztat samochodowy kraków scenografii określonego dzieła ma także charakteryzacja postaci oraz oświetlenie. Najprościej i najczęściej scenografię rozumie się jako sztukę kształtowania przestrzeni teatralnej. Często pada również pojęcie zapewnienia odpowiedniej oprawy przedstawień, oprawy widowisk filmowych czy teatralnych, telewizyjnych, baletowych itd. Chodzi o to, aby poprzez właściwie zaprojektowaną, pieczołowicie dobraną szczegół po szczególe scenografie, zadbać należycie o walory wizualne. Scenografia to przeważnie zabudowa sceny, na którą składają się poszczególne elementy malarskie, świetlne i architektoniczne. Wszystkie zaprezentowane elementy stanowią łącznie tło dla filmu, spektaklu, widowiska. Do wykonania takiej oprawy scenicznej wykorzystuje się szereg rozmaitych rodzajów tworzyw, w tym lekkie materiały typu dykta, drewno, płótno, papier-mache, tektura czy płyta pilśniowa.

Źródło: