RZEŹBA

Do najbardziej charakterystycznych rodzajów sztuki, która istnieje wraz z człowiekiem od stuleci, towarzysząc mu na rozmaitych etapach jego rozwoju okazuje się być rzeźbiarstwo. Rzeźba do zdecydowania technika zaliczana poprzez swą specyfikę i efekt końcowy prac nad nią do dziedziny sztuk plastycznych. Jest ona stawiana na równi z malarstwem oraz pisanie prac inżynierskich grafiką, jednakże jej cechą odznaczającą ją od pozostałych ze wspomnianych form przedstawień jest trójwymiarowość. Rzeźby są robione po to, aby odbiorca je podziwiał, oglądał, starał się zrozumieć i odebrać odpowiednio wizję artysty. Co więcej są one tak robione, aby wzbogacały daną przestrzeń- obiekt, budynek, miejsce publiczne, przestrzeń miejską itd. Dzięki natomiast wyżej wymienionej cesze trójwymiarowości, rzeźba znakomicie sprawdza się jako dzieło możliwe do oglądania z rozmaitych perspektyw- od dołu, z  góry, z przodu, z tyłu. To bardzo ciekawa forma przedstawień artystycznych, o której warto wspomnieć, iż posiada wieloraką, często mocno zróżnicowaną fakturę. To, jaka będzie faktura rzeźby zależne jest natomiast od zużytego materiału. Ponadto dzieła rzeźbiarskie przyjmują tez wielorakie odcienie kolorystyczne, na przykład często występującym przedstawieniem są tak zwane rzeźby polichromowane. Biorąc zaś pod uwagę skalę zastosowaną w tej formie sztuki plastycznej, wyróżnia się klasyfikację rzeźb i wyszczególnienie – rzeźb monumentalnych oraz miniaturowych. Do najpopularniejszych rodzajów elementów rzeźbiarskich zalicza się rzeźby pełne, reliefy czyli płaskorzeźby, rzeźby wolno stojące, a więc pojedyncze, grupowe, antropomorficzne, posągi, głowy czy popiersia.