INSTALACJA


Do sfery szeroko rozumianej sztuki niewątpliwie zaliczyć należy dość nowoczesną formę, jaką jest instalacja. Opiera się ona na realizowaniu przedstawień o charakterze wizualnym, która jest artystyczną kompozycją wieloelementową. Instalacje robione są w określonej przestrzeni, a mianowicie w jakiejś wybranej lokalizacji czy też w pewnym obiekcie, na przykład wewnątrz jakiegoś budynku. Można mówić o konstrukcji występującej w danej przestrzeni zastanej, czy też o sytuacji, w której to właśnie instalacja tworzy takową przestrzeń sama w sobie. Pojęcie instalacji warto odnosić do dzieła plastycznego, bowiem pewnym sensie to jest takie dzieło. Ma ono dodatkowo szereg rozmaitych walorów artystycznych i przestrzennych. Przeważnie instalacje Blaty granitowe kuchenne Włocławek robione są w już występującej przestrzeni. Na nią składa się wiele rozmaitych elementów, które są albo gotowymi elementami odpowiednio ze sobą zespalanymi, albo stanowią zupełnie nowe elementy, części zaprojektowane specjalnie na potrzeby istnienia instalacji. Musimy wiedzieć, że ta forma przedstawień artystycznych wielokrotnie robiona jest także z zastosowaniem zaledwie jednego, ale konkretnego elementu. Tak szerokie pojęcie instalacji tu charakteryzowanej wiąże się przede wszystkim z faktem, iż między przedmiotami występują powiązania, jakie mają wspólny kontekst- kulturowy, społeczny, symbolikę czy wymiar przestrzenny. Dzięki temu instalacje to coś więcej niż zwykły obrazek, to forma sztuki, która coś sobą reprezentuje, coś odbiorcy uświadamia i pokazuje, ma jakiś konkretny przekaz.

Źródło: