Sztuka dla Sztuki :: Galeria rękodzieła, Sztuka ludowa, Biżuteria artystyczna, Rzemiosło, Rękodzieło

Galeria rękodzieła "Sztuka dla Sztuki" to sztuka biżuterii, sztuka dekoracji, sztuka ludowa, sztuka użytkowa, sztuka szycia i zdobienia, czyli ogólnie sztuka dla sztuki!
A ponadto: wydarzenia w Polsce (jarmarki, kiermasze, warsztaty) oraz artykuły na blogu.

Informacyjne

Regulamin sklepu dla Sprzedających


REGULAMIN DLA SPRZEDAJĄCYCH W SERWISE "SZTUKA DLA SZTUKI"

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r.

Definicje

1. Sprzedający - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która to osoba lub jednostka dokonała rejestracji na dedykowanym panelu w galerii „Sztuka dla Sztuki” celem oferowania artykułów do sprzedaży.

2. Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która to osoba lub jednostka po dokonaniu rejestracji ma możliwość dokonywania zakupu towarów oferowanych w „Sztuka dla Sztuki”.

3. Galeria „Sztuka dla Sztuki” - pośrednik internetowy w sprzedaży wyrobów artystycznych, dostępny pod adresem www.sztukadlasztuki.pl .

4. Towar - wyrób, które może być przedmiotem sprzedaży w galerii „Sztuka dla Sztuki”. Przedmiotem sprzedaży w serwisie internetowym „Sztuka dla Sztuki” są przedmioty wykonane przez Sprzedającego, bądź też inne towary wprowadzone do galerii przez Sprzedającego.


Postanowienia ogólne

1. Właścicielem galerii „„Sztuka dla Sztuki” są Agnieszka Rajczak i Ewa Rajczak prowadzące, działalność gospodarczą pod nazwą Effekt s.c. Agnieszka Rajczak, Ewa Rajczak, z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. Ćwiklińskiej 22 działające na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 1020 i 1021 wydanych przez Wójta gminy Nowosolna.

2. Sprzedającym w serwisie „Sztuka dla sztuki” może zostać tylko osoba pełnoletnia.

3. Aby rozpocząć współpracę z galerią „Sztuka dla Sztuki” należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie:
http://sztukadlasztuki.pl/dolacz-do-nas/

4. Po akceptacji zdjęć przez Administratora serwisu Sprzedający otrzymuje dostęp do Panelu Wytówrcy, za pomocą którego wystawia swoje prace na sprzedaż. Panel Wytówrcy zawiera też listę zamówień.

5. Zakup, wpłata należności, zwroty i reklamacje oraz kontakt odbywają się za pośrednictwem serwisu „Sztuka dla Sztuki”.

6. Galeria „Sztuka dla Sztuki” nie pobiera należności za rejestrację i wystawienie przedmiotów w serwisie.

7. Galeria „Sztuka dla Sztuki” nalicza prowizję, którą dodaje do ceny podanej przez Sprzedającego dany przedmiot. Prowizja jest pobierana w momencie sprzedaży przedmiotu.

8. Wszystkie wystawione przez Sprzedającego prace są jego własnością.

9. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie zamieszczone w galerii wzory przedmiotów, treści i zdjęcia, muszą one stanowić własność autorską Sprzedającego co poprzez rejestrację w Serwisie „Sztuka dla Sztuki” potwierdza.

10. Sprzedający wystawiając swoje prace w Galerii „Sztuka dla Sztuki” nie może naruszać prawa, zasad uczciwej konkurencji, prowadzić działań na szkodę Serwisu oraz innych użytkowników Serwisu. Galeria zastrzega sobie prawo do usunięcia prac naruszających ten zakaz.

11. Sprzedający w ramach sprzedaży poprzez Serwis „Sztuka dla Sztuki” zobowiązuje się nie oferować towarów i usług którymi obrót narusza prawo, wewnętrzny regulamin Serwisu oraz uprawnienia osób trzecich.

12. Wszelkie działania które narażają dobre imię Serwisu „Sztuka dla Sztuki” oraz nie są zgodne z obowiązującym prawem bądź regulaminem Serwisu, skutkować będą wykluczeniem z Serwisu.

13. Sprzedający zobowiązany jest do niepublikowania treści reklamowych związanych z jego działalnością artystyczną m.in. adresów e-mail, adresów stron www.

14. Galeria ”Sztuka dla Sztuki” jako pośrednik w sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za publikowane opisy, zdjęcia oraz jakość wystawianego towaru i zgodność jego z opisem i fotografiami.

15. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, przez osoby nie będące ich właścielami, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu „Sztuka dla Sztuki”. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

16. Serwis „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie możliwość likwidacji konta Sprzedającego z powodu naruszeń regulaminu.


Wystawianie przedmiotów


1. Sprzedający sam decyduje co sprzedaje i kiedy wystawia swoje prace.

2. Wystawiane prace są unikatowe i niepowtarzalne, estetycznie wykonane i bez wad.

3. Opisy oraz zdjęcia winny być zgodne z prawdą i dokładnie opisujące wystawiany przedmiot.

4. Wielkość publikowanych zdjęć to min. 450px x 340px, a najlepiej około 1500px x 1100px.

5. Fotografie przedstawianych przedmiotów powinny być na białym tle, dopuszczalne są inne jednolite tła.

6. Opisy nie mogą zawierać danych osobowych Sprzedającego ani zawierać adresów prywatnych stron, blogów czy prywatnych galerii.

7. Sprzedający ma możliwość wykonania podobnej pracy na specjalne życzenie Kupującego przez opcje „zamów podobne”.

8. Wystawiając prace Sprzedający podaje cenę za przedmiot brutto, którą chce uzyskać za ten przedmiot.

9. Prowizja galerii „Sztuka dla Sztuki” wynosi 15% i jest dodawana do ceny podanej przez Sprzedającego.

10. Do ceny wystawianego przedmiotu doliczany jest koszt przesyłki pocztowej lub kurierskiej wg cennika dostępnego w serwisie.
Sprzedający może regulować koszt dostawy danego przedmiotu podając w opisie przedmiotu taką wagę, by odpowiadająca jej cena pokryła koszt przesyłki danego przedmiotu. (np. lekkie, ale delikatne przdmioty wymagające specjalnej przesyłki mogą mieć znacznie zawyżoną wagę, by wyliczona cena pokryła realne koszty dostawy)

11. Galeria „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie prawo do wycofania danego przedmiotu lub zmiany przypisanej mu kategorii.

12. Sprzedający wystawiając w Galerii przedmiot deklaruje, że jest jego twórcą, bądź współtwórcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
Galeria nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Sprzedających praw autorskich oraz innych praw Sprzedających lub osób trzecich.

13. Sprzedający zobowiązany jest do podania do wiadomości, poprzez swój panel sprzedaży, daty urlopu czy innej nieobecności trwającej więcej niż trzy dni. Sprzedaż prac zostanie automatycznie na ten czas wstrzymana.Wysyłka sprzedanych przedmiotów

1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania zakupionego przedmiotu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail  potwierdzającej wpłynięcie należności za dany przedmiot na konto serwisu.

2.  Oferowane przez Sprzedających przedmioty są na ogół dostępne, natomiast może zaistnieć sytuacja, kiedy konkretne przedmioty są wykonywane na zamówienie. W tym celu Sprzedający każdorazowo określa termin wykonania i możliwej dostawy.

3. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania zakupionego przedmiotu przesyłką pocztową lub kurierską, krajową lub zagraniczną, w zależności od opcji wybranej i opłaconej przez Kupującego.

4. Wysyłany przedmiot powinien być zapakowany w sposób estetyczny i chroniący wysyłany przedmiot przez uszkodzeniem.

5. Sprzedający zobowiązany jest do zachowania potwierdzenia wysłania przesyłki. W przeciwnym razie w przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedający zostanie obciążony karą w wysokości wartości zamówienia (łącznie z marżą) i kosztów przesyłki.

6. Jeżeli Sprzedający jest płatnikiem VAT i wystawia faktury za swoje prace, faktura dołączona do wysyłki musi być wystawiona na kwotę, którą Kupujący zapłacił za przedmiot (cena wraz z marżą). (Galeria wystawia faktury za pobraną marżę, która stanowi Państwa koszt do odliczenia.)


Rozliczenie sprzedaży

1. Rozliczenie odbywa się do 10 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc (liczy się data zmiany statusu na "wysłane") poprzez przelew na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

2. Jeżeli Sprzedający nie podał swojego nr konta bankowego w panelu Sprzedającego, jest powiadamiany o braku danych do przelewu, a rozliczenie przechodzi na kolejny miesiąc.

3. Rozliczeniu sprzedaży podlegają tylko prace ze statusem "wysłane". Sprzedający ma obowiązek odznaczyć w swoim panelu artysty wysłanie zamówionego przedmiotu.

4. Przelew pokrywa wartość sprzedanych wyrobów zadeklarowaną w panelu przez Sprzedającego oraz koszty wysyłki wyliczone przez galerię automatycznie na podstawie zadeklarowanej wagi, chyba, że koszt wysyłki poniosła galeria.

5. Serwis „Sztuka dla Sztuki” dokonuje bezpłatnych przelewów bankowych tylko na rachunki polskich banków.

6. Właściciel Galerii wystawia faktury za pobraną prowizję w momencie wykonywania przelewów rozliczeniowych ze Sprzedającym. Faktura jest wystawiana na dane podane w panelu. Jeżeli Sprzedający jest firmą, podaje pełne dane do faktury wraz z NIPem.


Zwroty i reklamacje

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie 10 dni od odebrania przesyłki z zamówionym przedmiotem.

2. Przesyłkę zwrotną Kupujący, po powiadomieniu o zaistniałym fakcie galerii „Sztuka dla Sztuki” wysyła na adres Sprzedającego na własny koszt.

3. Serwis „Sztuka dla Sztuki” zwraca Kupującemu koszt zakupionego przedmiotu bez  kosztów wysyłki.

4. Zwrot odejmowany jest od rozliczenia Sprzedającego w danym miesiącu na który przypadł zwrot.

5. Galeria „Sztuka dla Sztuki” nie pobiera prowizji za odesłany przez Kupującego przedmiot.

6. W przypadku wad technicznych zakupionego przedmiotu Kupujący ma prawo do reklamacji, warunkiem jest to, że wada nie została opisana przez Sprzedającego w ofercie sprzedaży danego przedmiotu i została zgłoszona wraz ze zwrotem tego przedmiotu przez Kupującego nie później niż 7 dni od daty dostarczenia zamówionego przedmiotu.

7. Przesyłkę zwrotną Kupujący, po powiadomieniu o zaistniałym fakcie galerii „Sztuka dla Sztuki”, wysyła na adres Sprzedającego.

8. Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia produktu lub w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Kupującym, wymiany na nowy lub wymiany na inny zaproponowany przez Kupującego lub Sprzedającego.

9. Koszty wysyłki przedmiotu do Kupującego w ramach reklamacji ponosi Sprzedający.

10. W przypadku gdy wady nie da się usunąć, a przedmiotu wymienić na nowy, galeria „ Sztuka dla Sztuki” zwraca Kupującemu pobraną wcześniej należność za przedmiot razem z kosztem wysyłki tego przedmiotu i kosztem odesłania w ramach gwarancji do Sprzedającego, a koszty te są odejmowane od rozliczenia Sprzedającego i ujęte w rozliczeniu danego miesiąca na który przypadła reklamacja.

11. Galeria „Sztuka dla Sztuki” nie pobiera prowizji za odesłany przez Kupującego przedmiot.

12. Niedostarczona przesyłka z zamówieniem. Po informacji od Kupującego o niedostarczonej przesyłce, Sprzedający zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługi pocztowo-transportowe w celu wyjaśnienia zdarzenia.

13. Sprzedający jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego oraz galerii „Sztuka dla Sztuki” o rezultacie swoich działań i rozpatrzeniu reklamacji.

14. Czas oczekiwania na wyjaśnienie sprawy przez firmę pocztowo-transportową, jest czasem koniecznym do rozwiązania zaistniałej sytuacji.

15. Uszkodzenie zakupionego przedmiotu w transporcie. Jeśli podczas odbioru zakupionego towaru Kupujący zauważy jego uszkodzenie, zobowiązany jest do spisania w obecności pracownika poczty lub kuriera protokołu uszkodzeń, który stanowi podstawę do reklamacji.


Postanowienia końcowe

1. Serwis „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje użytkowników serwisu drogą mailową.

2. Serwis „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Sprzedających do celów organizacyjnych oraz na potrzeby rozliczenia sprzedaży.

3. Serwis „Sztuka dla Sztuki” nie udostępnia danych osobowych Sprzedających, chroniąc prywatność osób współpracujących z Serwisem.

4  „Sztuka dla Sztuki” dołoży wszelkich starań, żeby transakcja zakupu wystawionych towarów doszła do skutku, a Kupujący był usatysfakcjonowany. „Sztuka dla Sztuki” nie bierze odpowiedzialności za podobieństwo oraz zbieżność wzorów i motywów wyrobów poszczególnych Sprzedających, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakość, zgodność towaru z opisem, dotrzymanie terminu transakcji przez Sprzedającego.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez galerię na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe, ze względu na siedzibę „Sztuka dla Sztuki” polskie sądy powszechne.

6. Serwis „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie możliwość przetwarzania i zamieszczania w celach reklamowych i marketingowych (reklamy internetowe, reklama w portalach społecznościowych, ulotki, informacje prasowe) materiałów, opisów i zdjęć udostępnionych w galerii przez Sprzedających.