Sztuka dla Sztuki :: Galeria rękodzieła, Sztuka ludowa, Biżuteria artystyczna, Rzemiosło, Rękodzieło

Galeria rękodzieła "Sztuka dla Sztuki" to sztuka biżuterii, sztuka dekoracji, sztuka ludowa, sztuka użytkowa, sztuka szycia i zdobienia, czyli ogólnie sztuka dla sztuki!
A ponadto: wydarzenia w Polsce (jarmarki, kiermasze, warsztaty) oraz artykuły na blogu.

Informacyjne

Regulamin dla Kupujących


REGULAMIN DLA KUPUJĄCYCH W SERWISE "SZTUKA DLA SZTUKI"

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r.

Definicje

1. Sprzedający - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która to osoba lub jednostka dokonała rejestracji na dedykowanym panelu w galerii „Sztuka dla Sztuki” celem oferowania artykułów do sprzedaży.

2. Użytkownik/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która to osoba lub jednostka po dokonaniu rejestracji ma możliwość dokonywania zakupu towarów oferowanych w „Sztuka dla Sztuki”.

3. Galeria „Sztuka dla Sztuki” - pośrednik internetowy w sprzedaży wyrobów artystycznych, dostępny pod adresem www.sztukadlasztuki.pl

4. Towar - wyrób, które może być przedmiotem sprzedaży w galerii „Sztuka dla Sztuki”. Przedmiotem sprzedaży w serwisie internetowym „Sztuka dla Sztuki” są przedmioty wykonane przez Sprzedającego, bądź też inne towary wprowadzone do galerii przez Sprzedającego.


Informacje ogólne


1. Właścicielem galerii „„Sztuka dla Sztuki” są Agnieszka Rajczak i Ewa Rajczak, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Effekt s.c. Agnieszka Rajczak, Ewa Rajczak, z siedzibą w Łodzi (92-508) przy ul. Ćwiklińskiej 22 działające na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami 1020 i 1021 wydanych przez Wójta gminy Nowosolna.

2. Przedmiotem sprzedaży w galerii „Sztuka dla Sztuki” mogą być towary, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedaż w galerii „Sztuka dla Sztuki” odbywa się przez Internet pomiędzy Użytkownikiem, zwanym Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem galerii „Sztuka dla Sztuki”.

4. Galeria „Sztuka dla Sztuki” pełni funkcję pośrednika pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

5. Zamówienia w galerii „Sztuka dla Sztuki” można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

6. Ceny artykułów są cenami brutto, wyrażonymi w PLN. Do ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki.

7. Wszystkie rozliczenia z Kupującymi związane z obsługą zamówień odbywają się za pośrednictwem galerii „Sztuka dla Sztuki”.

8. Wszystkie wyroby oferowane przez galerię są własnością Sprzedających i podlegają ochronie praw autorskich.

9. Złożenie zamówienia w galerii „Sztuka dla Sztuki” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.Warunki ogólne współpracy

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2. Użytkownikami i uczestnikami wszystkich transakcji odbywających się za pośrednictwem galerii „Sztuka dla Sztuki” mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Działania Użytkownika niezgodne z regulaminem, które utrudniają lub destabilizują działanie galerii „Sztuka dla Sztuki” są niedopuszczalne i będą  uznawane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie niezwłocznie zablokowane.

4. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu „Sztuka dla Sztuki”. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).Rejestracja


1. Rejestracja w galerii Sztuka Dla Sztuki jest dobrowolna i nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.
Rejestracja w serwisie jest niezbędna aby zamieszczać komentarze do artykułów i przedmiotów.

2. Dane wymagane przy rejestracji to Imię oraz adres E-mail, na który wysyłany jest mail potwierdzający rejestrację.

3. Każdy Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez galerię „Sztuka dla Sztuki”. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

4. Informacje podane w formularzu „Sztuka dla Sztuki” będą wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb i zainteresowań.

5. Dane Użytkowników, którzy zakupili towary za pośrednictwem galerii „Sztuka dla Sztuki”, obejmujące  imię i nazwisko oraz adres, przekazywane są Sprzedającemu w celu realizacji zakupu i wysyłki towarów.

6. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych na stronie internetowej galerii „Sztuka dla Sztuki” (Moje Konto). Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

7. W przypadkach uzasadnionych przepisami prawa „Sztuka dla Sztuki” może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika.

8. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta osobom trzecim.

9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.


Polityka prywatności

1. „Sztuka dla Sztuki” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą.

2. Każdy Użytkownik galerii „Sztuka dla Sztuki” ma prawo do wglądu w swoje dane, podawane przy zakładaniu konta, do ich poprawiania oraz usunięcia.

3. „Sztuka dla Sztuki” zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników żadnym podmiotom lub osobom trzecim, z wyjątkiem danych przekazywanych Sprzedającemu, potrzebnych do realizacji zamówienia.


Realizacja zamówień i koszty przesyłki

1. Aby złożyć zamówienie należy:
- wybrać w galerii przedmiot(y), które są dostępne
- dodać wybrane przedmioty do koszyka
- przejść do widoku koszyka ("Zobacz koszyk")
- wypłenić swoje dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia lub zalogować się na istniejące konto z zapisanym adresem dostawy (wtedy dane uzupełnią się automatycznie)
- zatwierdzić zamówienie sprawdzając poprawność wprowadzonych danych

Tak złożone zamówienie jest zamówieniem wstępnym. Wszelkie informacje o tym zamówieniu, dostawie i sposobach płatności są wysyłane na podanych przez Kupującego adres e-mail.

2. Warunkiem dokonania zakupów w galerii „Sztuka dla Sztuki” jest dokonanie zapłaty za złożone zamówienie wraz z kosztami wysyłki oraz podanie kompletnych i zgodnych z prawdą danych adresowych. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty.

3. Oferowane przez Sprzedających przedmioty są na ogół dostępne, natomiast może zaistnieć sytuacja, kiedy konkretne przedmioty są wykonywane na zamówienie. W tym celu Sprzedający każdorazowo określa termin wykonania i możliwej dostawy.

4. W przypadku takiego zamówienia Kupujący jest informowany o terminie jego realizacji i podejmuje decyzję dotyczącą realizacji.

5. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego zatwierdzenia i dokonania płatności za wybrane produkty na konto „Sztuka dla Sztuki”. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zapłaty należnej kwoty wraz z kosztami wysyłki na konto galerii „Sztuka dla Sztuki”.

6. Zamówienie Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być wycofane po dokonaniu zapłaty za towar. Kupujący powinien dokonywać zakupu w sposób odpowiedzialny i przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji swojego działania. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że opisy artykułów zawierają zbyt mało informacji lub Kupujący ma jakieś pytania dotyczące zakupów, może się skontaktować bezpośrednio z galerią pod adresem galeria@sztukadlasztuki.pl

7. Informacja o zamówionych artykułach są automatycznie przesyłane do Sprzedającego po dokonaniu płatności za zamówienie.

8. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem wraz z informacją o wysokości i sposobie zapłaty.

9. Zapłata za zamówienia następuje wyłącznie na konto  galerii „Sztuka dla Sztuki”.

10. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedającego, chyba że jego realizacja przekracza ten termin.

11. Zamówione artykuły są wysyłane przesyłką pocztową lub kurierską, zależnie od rodzaju zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający może dostarczać zamówione artykuły własnym transportem do Kupującego.

12. Koszt wysyłki dodawany jest automatycznie do kosztu towaru w momencie wyboru danego rodzaju płatności wg cennika dostawcy i wagi produktów.

13. W dniu realizacji zamówienia do Kupującego zastanie wysłany e-mail z informacją o dokonaniu wysyłki zamówionego towaru.
Formy płatności

Galeria „Sztuka dla Sztuki” akceptuje formę płatności w postaci przelewu bankowego na rachunek:
BRE Bank S.A.
61 1140 2004 0000 3502 7026 6046

Effekt s.c.
A. Rajczak, E. Rajczak
ul. Ćwiklińskiej 22
92-508 Łódź


W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub jeśli opłata dotyczy większej ilości zamówień to wszystkie numery zamówień rozdzielone przecinkami.


Zwroty

1. Kupujący ma prawo do zwrotu zamówionych artykułów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Zwrotowi podlegają jedynie towary nieużywane, w nienaruszonym stanie, posiadające oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.

3. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne.

4. Po zalogowaniu się na swoje konto Kupujący wypełnia formularz zwrotu, (dostępny po potwierdzeniu odbioru przesyłki), w którym zawarte są informacje o zwracanym produkcie oraz adresie Sprzedającego, na który ma zostać wysłana przesyłka ze zwrotem. Zwroty na adres galerii „Sztuka dla Sztuki” nie będą przyjmowane.

5. Kupujący odsyła zwracany towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) na własny koszt na adres korespondencyjny podany przez Sprzedającego na przesyłce.

6. W przeciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego zwrotu przesyłki, Kupujący otrzymuje od galerii „Sztuka dla Sztuki” zwrot wartości zamówionych artykułów, (koszt dostawy i odesłania towaru nie są zwracane klientowi). Zwrot kosztów odbywa się jako przelew na konto bankowe Kupującego.


Reklamacje

1. Jeżeli Kupujący po otrzymaniu zamówienia znajdzie w nim wady techniczne ma prawo do zgłoszenia reklamacji drogą mailową na adres: galeria@sztukadlasztuki.pl  i odesłania do Sprzedawcy wadliwego produktu w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki z produktem.

2. Kupujący odsyła reklamowany towar na adres korespondencyjny wpisany przez Sprzedającego na przesyłce. Zwroty na adres galerii „Sztuka dla Sztuki” nie będą przyjmowane.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

4. W przypadku uznania reklamacji Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady towaru, jeżeli istnieje taka możliwość lub zaoferować pełnowartościowy egzemplarz tego samego wyrobu za porozumieniem i zgodą Kupującego. Wówczas koszty ponownej przesyłki przedmiotu do Kupującego pokrywa Sprzedający. W przypadku braku takiej zgody Sprzedający zwróci Kupującemu całą kwotę zamówienia poprzez galerię „Sztuka dla Sztuki”. Zwrot pieniędzy odbywa się wyłącznie na konto bankowe Kupującego.

5. W przypadku gdy Sprzedający uzna reklamację za nieuzasadnioną zostanie ona rozliczona na warunkach takich jak w przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny.

6. Jeżeli towar zostanie uszkodzony w czasie transportu, Kupujący zobowiązany jest do spisania w obecności pracownika poczty lub kuriera protokołu uszkodzeń. Bez protokołu uszkodzeń dalsze postępowanie reklamacyjne nie jest możliwe.
Galeria „Sztuka dla Sztuki” oraz Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.


Informacje dodatkowe

1. Galeria „Sztuka dla Sztuki” nie przekazuje kontaktów bezpośrednio do Sprzedających.

2. „Sztuka dla Sztuki” nie ingeruje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Sprzedających w na stronie galerii.

3. „Sztuka dla Sztuki” dołoży wszelkich starań, żeby transakcja zakupu wystawionych towarów doszła do skutku, a Kupujący był usatysfakcjonowany. „Sztuka dla Sztuki” nie bierze odpowiedzialności za podobieństwo oraz zbieżność wzorów i motywów wyrobów poszczególnych Sprzedających, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakość, zgodność towaru z opisem, dotrzymanie terminu transakcji przez Sprzedającego.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez galerię na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe, ze względu na siedzibę „Sztuka dla Sztuki” polskie sądy powszechne.

5. „Sztuka dla Sztuki” zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

6. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o zmianie regulaminu. W przypadku braku informacji, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, o odmowie akceptacji nowych warunków przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nowe warunki regulaminu.

7. W przypadku zgłoszenia odmowy akceptacji nowych warunków następuje zawieszenie konta Użytkownika.