HAPPENING

Happening to określenie wywodzące się z języka angielskiego, które odnosi się dosłownie do działania, zdarzenia, okoliczności. Jest to nazewnictwo kierowane wobec nowoczesnych przedstawień o charakterze artystycznym, sztuki we współczesnym wymiarze. Jako happening rozumiemy zdarzenie mające wydźwięk artystyczny- ograniczone pod względem czasowym, z dramaturgią, narracją, rozmaitymi znakami, ciekawą obrazy olejne na sprzedaż symboliką. Jako ową symbolikę rozumie się natomiast postaci rozmieszczone w danej przestrzeni, wielorakie przedmioty zastosowane do zrobienia akcji, czy też obrazy bądź hasła. Musimy wiedzieć, że happening odznacza się bezpośredniością. Jest to zatem niewątpliwie jedna z najbardziej interesujących form sztuki, która cechuje się otwartością formalną. Bardzo często https://www.adamet.com.pl/ wzbogacona zostaje o rozmaite motywy improwizacyjne. Celem happeningu jest przyciągnięcie widza, skoncentrowanie na tym przejawie sztuki jego uwagi maksymalnie. Bardzo często happeningi przyjmują postać swobodnej twórczości artystycznej, jaka jest pełna ekspresji. Akcja osadzona jest w konkretnym czasie, pojawia się element teatralny, coś na wzór performance. Jest to zestawienie jednocześnie akcji, a więc jakichś wydarzeń i czynności z rozmaitymi rekwizytami, przedmiotami i obiektami. Nierzadko atrybuty te i akcesoria są celowo spreparowane na potrzeby happeningu. W takich przejawach sztuki wydziela się nierzadko elementy multimedialne, polisensoryczne przez co śmiało można happening uznać za formułę ożywioną, unowocześnioną.

Źródło: