GRAFIKA


Do bardzo charakterystycznych rodzajów sztuki zaliczyć należy grafika. Jest to dziedzina modna, rozpowszechniona współcześnie a w przeszłości nie występująca, niemniej jednak również wiążąca się z pewną estetyką, którą w sobie i swojej formie przedstawia. Dzięki temu warto zestawiać grafikę wraz z takimi dziedzinami sztuki jak malarstwo czy rzeźba, których tradycja okazuje się być znacznie dłuższa. Wszystkie one trzy natomiast stanowią główne dziedziny, działy sztuk plastycznych. Gdyby tak najprościej jak to możliwe chcieć scharakteryzować grafikę, to jest to wykorzystanie techniki rysunkowej, która wiąże się z powielaniem rysunku na papierze bądź tkaninie z formy wcześniej sporządzonej. Biorąc pod uwagę rozmaite funkcje grafiki, warto wspomnieć o grafice artystycznej, jaka inaczej określana jest mianem warsztatowej ora https://bamar-kamper.pl/sprzedaz-kamperow/ grafice użytkowej, czyli inaczej stosowanej. Pierwsza z wyżej wymienionych, a wiec artystyczna opiera się na tym, iż artysta koncentruje w swych rękach proces twórczy. W praktyce- zarówno wykonuje dany projekt, koncepcję, aż do zrealizowania matrycy, a następnie zrobienia odbitek czyli inaczej mówiąc rycin. W ten sposób dzieła grafiki stają się bardziej wartościowe, bowiem nie są robione technicznie, ale oryginalne. To, jak dużo będzie odbitek zależne jest natomiast od obranej techniki. Warto wspomnieć także kilka słów o grafice użytkowej. Jest to dział grafiki, który stanowi także dziedzinę drukarstwa artystycznego i jak wskazuje już samo jego nazewnictwo, wiąże się z celami użytkowymi, jakie ta forma sztuki ma spełniać. W większości przypadków grafikę tę wykorzystujemy w celach reklamowych oraz wydawniczych.

Źródło: