ESTETYKA

Pojęcie estetyki odnosi się niewątpliwie do sztuki i bardzo często traktowane jest jako jej synonim. Między tymi teoriami jednakże występują pewne zasadnicze różnice, mimo że definicje te w różnych aspektach się ze sobą stosownie łączą, wykazując wiele elementów i cech wspólnych. A zatem zacznijmy może od samego początku i przybliżmy nieco pojęcie i sztuki, i estetyki. Sztuka rozumiana jest jako część ludzkiego strona %główna% naszej witryny dorobku, który stanowi jednocześnie dorobek cywilizacyjny, kulturowy w swym charakterze. Powstają rozmaite dzieła artystyczne, które sprawiają, że utwory te manifestują wspomniany dorobek ludzki. Wielu ekspertów z dziedziny historii sztuki uznaje, iż ta dyscyplina nie jest możliwa do ujęcia w jakieś ramy. Nie można i nie należy jej ograniczać, ponieważ nie da się- jest tak wiele przedstawień zaliczanych do sztuki, rozlicznych form ludzkiej baterie gdańsk działalności, która nie jest jeszcze poznana, tworzona jako sztuka dla sztuki i niezbadana, że jest to dziedzina zbyt szeroka do sklasyfikowania jak inne obszary. Warto mieć na względzie również ten fakt, iż sztuka nie stanowi dziedziny zamkniętej w swym charakterze, wręcz odwrotnie- jest to nic innego jak ciągle rozwijająca się forma, która non stop jest rozbudowywana, stąd osadzenie jej w jakichś ramach i zamknięcie nie jest realne. Sztuka pełnić ma za zadanie rozmaite funkcje, w tym między innymi rolę społeczną, dydaktyczną, terapeutyczną, estetyczną. Jej początek niewątpliwie nawiązuje do początku rozwoju cywilizacji ludzkiej. Z kolei estetyka pochodząca od greckiego słowa aisthetikos jest dziedziną filozofii, jaka odnosi się do analizowania piękna w przeróżnych jego postaciach. Koncentruje się owa dyscyplina na wartościach estetycznych.

Autor: