ROLA SZTUKI


Sztuka związana jest z rozmaitymi jej dziedzinami, z czego wszystkie one posiadają odpowiednie funkcje. Przypisuje się sztuce właściwe role i w tym zakresie warto wyszczególnić szereg różnorodnych zalet, jakie owe zagadnienia spełniają w kontekście życia jednostki, ale także dla całego społeczeństwa. Bez wątpienia jedną z funkcji sztuki okazuje się jej rola komunikacyjna. Polega na tym, że artysta kontaktuje się z odbiorcą swojego dzieła, przekazując mu swoje emocje, odczucia, swoją wizję i odbiór rzeczywistości właśnie poprzez owe dzieło. Kolejna kwestia to sprawa funkcja estetyczna, jaka ma na celu wywołanie u odbiorcy dzieła przeżycia estetyczne- w większości na przykład sztuk pięknych chodzi o odwołanie się do idei piękna. Warto wspomnieć także o funkcji poznawczej, kiedy to oglądając, słuchają, czytając dzieła jego odbiorca nabiera konkretnej wiedzy- odnoszącej się zarówno do historii swoich przodków, jak także związanych z poszczególnymi stylami, nurtami, epokami. Warto wiedzieć, iż poprzez odpowiednią wiedzę gromadzoną na skutek obcowania z dziełem, jego odbiorca może zostać przeniesiony do świata i realiów tego czasu, w jakiej owa technika, motyw przewodni czy sceneria dzieła występowały. To bardzo duża rola edukacyjna. Wreszcie wspomnijmy o tym, iż sztuka nakłania do refleksji oraz przekazuje rozmaite normy, etosy, wzorce zachowania. Jeszcze co innego to jej rola religijna, a więc inaczej funkcja metafizyczna, jaka wiąże się z pobudzaniem rozmaitych uczuć. Takie zadanie mają przykładowo rzeźby, architektura oraz muzyka czy obrazy.

Źródło: